You might want to visit our North American website:

Keskitetty tulo- ja poistoilmajärjestelmä

Jossa lämmön talteenotto lämmönsiirtimillä ja vakioilmavirrat.

Keskitetyssä järjestelmässä tulo- ja poistoilmajärjestelmässä poistoenergian talteenotto tapahtuu lämmönsiirtimellä, joka siirtää energiaa poistoilmasta tuloilmaan. Lämmönsiirtimiä on pääasiassa kahdentyyppisiä, pyöriviä tai vastavirtalämmönsiirtimiä. Vastavirtalämmönsiirrin valitaan silloin, kun halutaan eliminoida riski, että hajut siirtyvät poistoilmasta tuloilmaan lämmönsiirtimessä.

Tehokas lämmöntalteenotto

Lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmajärjestelmä on yleisin ratkaisu uudisrakentamisessa, koska se on energiatehokas ja tarjoaa paremman sisäilmaston kuin pelkkä poistoilmajärjestelmä. Esilämmitetty tuloilma pienentää vedon riskiä sekä tulo- ja poistoilmalaitteiden luvattoman säädön riskiä, mikä voi aiheuttaa ääni- ja virtausongelmia koko järjestelmässä. 

Keskitetyn järjestelmässä käytetään ilmankäsittelykonetta, jossa on palo-ohitus koneen suodattimien ja siirtimien ohi. Vaihtoehtoisesti jokaiseen asuntoon asennetaan mekaaninen palo-osastointi. Se vaatii vähemmän tilaa, koska kanavien paloeristystarve pienenee eikä tarvita koneen palo-ohitusta.

Edut

  • Tasapainoinen ilmanvaihto
  • Minimoi vedon ja melun riskin
  • Useita lämmönsiirrinvaihtoehtoja
  • Taattu sisäilmasto
  • Tehokas lämmöntalteenotto


Haitat

  • Suurempi investointi kuin pelkkä poistojärjestelmä
  • Vaatii enemmän tilaa kuin pelkkä poistojärjestelmä
  • Hajujen siirtoriski asuntojen välillä

Tuotteet

Lue lisää muista järjestelmätyypeistä