You might want to visit our North American website:

Balanserad ventilation vid spiskåpsforcering

I flerfamiljshus med centralt placerat FTX-aggregat är det med hjälp av CHB balanseringsenhet möjligt att utjämna ventilationen vid forcering av spiskåpor.

Undertrycksproblematik i flerfamiljshus

I nya och energieffektiva bostäder med centrala ventilationssystem stöter man allt oftare på problem med undertryck på grund av att husen byggs så täta. Detta gäller även i allt större utsträckning även äldre bostadshus som energirenoveras med bland annat nya isolerfönster och täta säkerhetsdörrar.
Den vanligaste undertrycksorsaken sker vid matlagning då spiskåpan forceras för att evakuera matos och mer luft försvinner ut än vad som tas in. Vad som då händer är att undertrycket ökar i lägenheten och att flödet i spiskåpan sjunker då ventilationssystemet inte förmår att suga ut matoset genom spiskåpan varpå funktionen drastiskt sjunker.

Balanserad ventilation med CHB

Cooker Hood Balance

Med balanseringsenheten CHB löser man undertrycksproblematiken vid spiskåpsforceringen i flerfamiljshusen.
Då balanseringsenheten är installerad och reglerad så kompenserar den automatiskt undertrycket som bildas av kåpans grund- och forceringsflöde.
Enheten fungerar tillsammans med Swegons spiskåpor för centrala ventilationssystem och kräver inte komplicerade anslutningar eller dyra system för drift.

Automatisk öppning av spiskåpans spjäll

Då forceringen i spiskåpan aktiveras skickas en signal från spiskåpan till CHB-balanseringsenheten som automatiskt öppnar spjället och kompenserar mängden luft som strömmar ut ur lägenheten varje gång spiskåpan används.
FTX-aggregatets tryckstyrningsfunktion ser sedan till att det är balans i hela fastighetens kanalsystem. 

Spiskåpans spjäll öppet

Produkter

Ladda ner dokument


Filtrera
Omfattande detaljerad produktinformation för bästa urval och integration i projektdesign
Installation, drift och underhåll samt säkerhetsinformation.
Våra produkter och tjänster presenterade i ett lättåtkomligt format
Deklarationer och certifikat m m.
Elscheman och hydraliska scheman m m.
Dokument Artikel Dokumenttyp Datum Ladda ner
Produktblad (pdf 2,92MB) CASA CHB Teknisk katalog 2020-12-03