You might want to visit our North American website:

Hur ställer man in en gate via GoldenGate Config och kopplar in el?

GoldenGate används för aggregat GOLD version 4, A och B när man vill koppla upp dessa aggregat. Hur du kopplar in el och konfigurerar gaten med GoldenGate Config finns beskrivet i dokumenten:

TBLZ-2-1-2-41, TBLZ-1/2-1-3-41, TBLZ-3-1-1-41 och TBLZ-1-2-1-41.


Obs! 24V+ är märkt Vin+ och 24V- är märkt Vin-(GND). Du får inte koppla dessa fel eftersom gaten då kan gå sönder.