You might want to visit our North American website:

Hvordan indstiller man en gate via GoldenGate Config og tilkobler el?

GoldenGate anvendes til aggregater af typen GOLD version 4, A og B, når man vil tilkoble disse aggregater. Hvordan du indkobler el og konfigurerer gaten med GoldenGate Config er beskrevet i dokumenterne:

TBLZ-2-1-2-41, TBLZ-1/2-1-3-41, TBLZ-3-1-1-41 og TBLZ-1-2-1-41.


Bemærk! 24V+ er mærket Vin+ og 24V- er mærket Vin-(GND). Du må ikke tilkoble disse forkert, da gaten så kan gå i stykker.