You might want to visit our North American website:

Jak skonfigurować bramkę za pomocą funkcji GoldenGate Config i jak podłączyć zasilanie?

Oprogramowanie GoldenGate jest stosowane z centralami GOLD w wersji 4, A i B, jeśli mają być podłączone. Podłączanie zasilania i konfigurowanie bramki za pomocą programu GoldenGate Config jest opisane w dokumencie:

TBLZ-2-1-2-41, TBLZ-1/2-1-3-41, TBLZ-3-1-1-41 i TBLZ-1-2-1-41.


Uwaga! 24V+ jest oznaczone jako Vin+, a 24V- jako Vin-(GND). Nieprawidłowe podłączenie tych wejść może spowodować uszkodzenie bramki.