You might want to visit our North American website:

Hvordan stiller man inn en gate via GoldenGate Config og kobler til strøm?

GoldenGate brukes til aggregat GOLD versjon 4, A og B når man vil koble til disse aggregatene. Hvordan du kobler til strøm og konfigurerer gaten med GoldenGate Config, er beskrevet i dokumentet:

TBLZ-2-1-2-41, TBLZ-1/2-1-3-41, TBLZ-3-1-1-41 og TBLZ-1-2-1-41.


Obs! 24 V+ er merket Vin+ og 24 V- er merket Vin-(GND). Disse må ikke kobles feil, for da kan gaten gå i stykker.