You might want to visit our North American website:

INSIDE Analytics and Visualiser

AI-analyserade inomhusdata som presenteras med insikter.
  • AI-baserat verktyg för analys av inomhusklimatdata från givare
  • Kompatibelt med olika inomhusklimatsystem
  • Planöversikt över kontorslandskap
  • Digital instrumentpanel som ger en överblick över inomhusmiljökvaliteten
  • Ger byggnadens brukare möjlighet att ge feedback direkt på skärmen
  • Ökar medvetenheten om inomhusklimatet
  • Nöjdare hyresgäster

Swegon INSIDE Analytics är ett AI-baserat verktyg för analys av givardata från olika inomhusklimatsystem i en byggnad. Analytics är dessutom kopplat till Swegon INSIDE Visualiser, en digital instrumentpanel där ett antal inomhusklimatparametrar sammanställs för att ge en helhetsbild av inomhusmiljökvaliteten. De som är i byggnaden kan enkelt skaffa sig en bild av inomhusklimatet genom att använda INSIDE Visualiser och de uppmanas att direkt på skärmen tala om vad de tycker, såväl positiva eller negativa synpunkter.

Vad är Swegon INSIDE Analytics?

INSIDE Analytics samlar in data om ett antal inomhusklimatrelaterade parametrar som alla kan ha indikatorer som visar hur de kommande dagarnas klimatförhållandena ser ut både inne och ute. Indikatorerna är baserade på avancerade maskininlärningsmodeller (AI) och INSIDE Analytics ger rekommendation om hur väntade problem kan undvikas eller åtgärdas. Jämförelser görs med liknande fastigheter för att underlätta de beslut som kan behöva fattas.

Nio dagar framåt

Med hjälp av modern AI-teknik kan INSIDE Analytics förutspå förändringar i inomhusklimatet upp till nio dagar framåt. Detta gör det möjligt att upptäcka kommande förändringar eller problem utifrån de inomhusklimatrelaterade parametrarna som mäts, till exempel temperaturvariationer, ökade partikelnivåer i luften och liknande. INSIDE Analytics rekommenderar åtgärder för att både undvika problem och spara energi och förbättra luftkvaliteten inomhus ytterligare. Faktum är att Analytics även tar hänsyn till hur utomhusfaktorer påverkar byggnaden och ger förslag på hur byggnaden kan skötas och risken för negativa effekter minimeras.

Varningsmeddelanden och aviseringar skickas via vår API-integrering mellan INSIDE Analytics och fastighetens BMS (byggnadsautomationssystem) som e-post, sms eller ett telefonsamtal med syntetisk röst. I dag finns tjänsten på drygt 40 olika språk.

”INSIDE Analytics halverar tiden som behöver läggas på sådant som rör inomhusklimatet i en byggnad.”

– Magnus Andersson, affärsenhetschef för digitala tjänster på Swegon

Automatiskt genererade rapporter

Swegon INSIDE Analytics kan automatiskt generera rapporter som kan anpassas för olika intressenter. Rapporterna innehåller rekommenderade åtgärder för att förbättra ekonomiska samt miljö- och arbetsplatsrelaterade aspekter av inomhusklimatet enligt nedan.

Ekonomi – en högre komfortnivå kan öka produktiviteten Miljö – en lägre energiförbrukning och bättre underhållsplan är bra för framtiden Arbetsplats – bra luftkvalitet gör en arbetsplats hälsosammare och säkrare I de här rapporterna går det också att lägga till jämförelser med ett antal byggnadsstandarder och -certifieringar, som WELL, R1, ASHRAE med flera. Avslutningsvis presenteras en prestandaanalys där byggnaden jämförs med liknande fastigheter under en bestämd tidsperiod.

Kommunikationen med hyresgäster

Det har konstaterats att det är viktigt med en kommunikation med hyresgästerna om inomhusklimatet. Därför har INSIDE Visualiser utvecklats utifrån beteendevetenskapliga kunskaper. Så som namnet avslöjar visualiserar tjänsten inomhusklimatet på ett lättbegripligt sätt. Färger och ikoner används för olika parametrar och värden och en rad widgets möjliggör översikter. På INSIDE Visualiser-skärmen kan till exempel temperatur, luftkvalitet, vädertrender eller ljudnivåer visas.

Hyresgäster uppmanas att dela sin uppfattning om inomhusklimatet. Det har också kunnat bevisas att en förståelse för inomhusklimatet även ökar förståelsen för att människokroppen fungerar på olika sätt hos olika individer.

Ta reda på mer om inomhusklimat och byggnadsekonomi