You might want to visit our North American website:

INSIDE Analytics and Visualiser

AI-analyserede indendørsdata præsenteret med indsigt.
  • AI-drevet værktøj til analyse af indeklimasensordata
  • Kompatibel med forskellige indeklimasystemer
  • Planbillede af kontorlandskab
  • Digitalt dashboard giver et overblik over indeklimaets kvalitet
  • Giver brugerne mulighed for at give feedback direkte på skærmen
  • Øger bevidstheden om indeklimaet
  • Øget tilfredshed hos lejerne

Swegon INSIDE Analytics er et AI-genereret værktøj til analyse af sensordata fra forskellige indeklimasystemer i en bygning. Analytics er yderligere forbundet med Swegon INSIDE Visualiser (billede), et digitalt dashboard, der samler en række indeklimaparametre for at give et samlet overblik over indeklimaets kvalitet. Personer i bygningen kan nemt få overblik over og forstå indeklimaet ved at bruge INSIDE Visualiser, og de inviteres til at give feedback direkte på skærmen for at dele deres tanker, både positive eller negative.

Hvad er Swegon INSIDE Analytics?

INSIDE Analytics indsamler data for en række indeklimarelaterede parametre, som alle har indikatorer for, hvordan de kommende dage bliver i forhold til inde- og udeklima. Indikatorerne er baseret på avancerede maskinlæringsmodeller (AI), og INSIDE Analytics vil anbefale, hvordan forventede problemer kan undgås eller afhjælpes. Tjenesten foretager sammenligninger med lignende egenskaber for forhåbentlig at lette den potentielle beslutningstagning.

Ni dage ud i fremtiden

Ved at bruge moderne AI-teknologi kan INSIDE Analytics forudsige ændringer i indeklimaet op til ni dage frem. Derfor er det muligt at opdage fremtidige ændringer eller problemer i forhold til de målte indeklimarelaterede parametre, herunder temperaturudsving, øgede niveauer af partikler i luften m.m. INSIDE Analytics anbefaler tiltag til både at undgå et problem samt til at spare energi og yderligere forbedre luftkvaliteten indenfor. Analytics vurderer også, hvordan udendørs faktorer påvirker bygningen og kommer med forslag til, hvordan man kan pleje bygningen og minimere risikoen for negativ påvirkning.

Advarsler og notifikationer leveres gennem vores API-integration mellem INSIDE Analytics og ejendommens BMS via e-mail, SMS eller et telefonopkald med en syntetisk stemme, der er tilgængelig på mere end 40 sprog.

"INSIDE Analytics halverer den tid, der bruges på indeklimarelaterede problemer i en bygning."

-Magnus Andersson, Business Unit Manager for Digitale tjenester hos Swegon

Automatiske rapporter

Swegon INSIDE Analytics kan oprette automatiske og skræddersyede rapporter, der kan være relevante for forskellige interessenter. Rapporterne indeholder anbefalede tiltag til at forbedre økonomiske, miljømæssige og arbejdspladsrelaterede aspekter af indeklimaet som anført nedenfor.

Økonomi – et højere komfortniveau muliggør øget produktivitet Miljø – et reduceret energiforbrug og en forbedret vedligeholdelsesplan er til gavn for fremtiden Arbejdspladsen – god luftkvalitet muliggør et sundt og sikkert sted at arbejde I ovennævnte rapporter er det også muligt at inkludere sammenligninger med en række byggestandarder og certificeringer, herunder WELL, R1, ASHRAE osv. Sidst, men ikke mindst, præsenteres en ydelsesanalyse, hvor bygningen sammenlignes med tilsvarende ejendomme over en given periode.

Kommunikation med lejere

Det er vigtigt at kommunikere med lejerne i forhold til indeklimaet. Med dette in mente er INSIDE Visualiser udviklet med stor viden inden for adfærdsvidenskab. Som navnet afslører, sker en visualisering af indeklimaet på en måde, der er let at forstå. Farver og ikoner bruges for forskellige parametre og værdier, og en række widgets giver mulighed for overblik, f.eks. kan temperatur, luftkvalitet, vejrtendenser eller lydniveauer vises på INSIDE Visualiser-skærmen.

Lejere inviteres til at give feedback mht. opfattelsen af indeklimaet, og det er bevist, at forståelse af indeklimaet også øger forståelsen for, at den menneskelige krop fungerer forskelligt mellem enkeltindivider.

Få mere at vide om indeklima og bygningsøkonomi