You might want to visit our North American website:

INSIDE Analytics and Visualiser

KI-analyserte innemiljødata presentert med innsikt.
  • KI-generert verktøy for analyse av data fra inneklimagiver
  • Kompatibel med forskjellige inneklimasystemer
  • Planvisning av kontorlandskap
  • Digitalt dashbord som gir oversikt over inneklimakvaliteten
  • Gir leietakere mulighet til å gi tilbakemelding direkte på skjermen
  • Gir større bevissthet om inneklimaet
  • Økt tilfredshet hos leietakere

Swegon INSIDE Analytics er et KI-generert verktøy for å analysere giverdata fra ulike inneklimasystemer i en bygning. Analysen kobles deretter til Swegon INSIDE Visualiser (bilde), et digitalt dashbord som henter en rekke inneklimaparametere for å gi et samlet bilde av kvaliteten på innemiljøet. Bruk av INSIE Visualiser gjør det enkelt for leietakerne å forstå inneklima, og de inviteres til å gi tilbakemelding og dele tankene sine direkte på skjermen, både positive og negative.

Hva er Swegon INSIDE Analytics?

INSIDE Analytics samler inn data fra en rekke inneklimarelaterte parametere, som alle har indikatorer for hvordan de kommende dagene blir med tanke på inne- og uteklima. Indikatorene er basert på avanserte maskinlæringsmodeller (KI), og INSIDE Analytics anbefaler hvordan forventede problemer kan unngås eller utbedres. Tjenesten sammenligner med tilsvarende bygninger for forhåpentligvis å gjøre beslutningstakingen enklere.

Ni dager inn i fremtiden

Ved å bruke moderne KI-teknologi kan INSIDE Analytics forutse endringer i inneklimaet opptil ni dager fremover. Dette gjør det mulig å oppdage fremtidige endringer eller problemer knyttet til de målte inneklimarelaterte parameterne, for eksempel temperatursvingninger, økte partikkelnivåer i luften osv. INSIDE Analytics anbefaler tiltak både for å unngå problemer og for å spare energi og oppnå enda bedre luftkvalitet innendørs. Analytics vurderer faktisk også hvordan faktorer utendørs påvirker bygningen, og gir forslag til hvordan man kan ta vare på bygningen med minst mulig risiko for negativ påvirkning.

Varsler og alarmer leveres gjennom vår API-integrering mellom INSIDE Analytics og eiendommens BMS via e-post, SMS eller en telefonsamtale med en syntetisk stemme, som i dag er tilgjengelig på over 40 språk.

"INSIDE Analytics halverer tiden brukt på inneklimarelaterte spørsmål i en bygning."

-Magnus Andersson, forretningsleder Digitale tjenester i Swegon

Automatiske rapporter

Swegon INSIDE Analytics kan lage automatiske og tilpassede rapporter som kan være av interesse for ulike interessenter. Rapportene inneholder anbefalte tiltak for å forbedre økonomi-, miljø- og arbeidsplassrelaterte aspekter ved inneklimaet, som oppført nedenfor.

Økonomi – et høyere komfortnivå muliggjør økt produktivitet Miljø – redusert energiforbruk og en forbedret vedlikeholdsplan er gunstig for fremtiden Arbeidsplass – god luftkvalitet muliggjør en sunn og sikker arbeidsplass I rapportene over er det også mulig å ta med sammenligninger med en rekke bygningsstandarder og sertifiseringer, som WELL, R1, ASHRAE osv. Og sist men ikke minst vises det en ytelsesanalyse der bygningen sammenlignes med tilsvarende eiendommer over en gitt tidsperiode.

Kommunisere med leietakere

Det er en kjensgjerning at det er viktig å kommunisere om inneklimaet med leietakerne. Og INSIDE Visualiser er utviklet med dette i tankene, basert på stor kunnskap innen atferdsvitenskap. Som navnet tilsier visualiserer den inneklimaet på en måte som er lett å forstå. Det brukes farger og ikoner for forskjellige parametere og verdier, og en rekke miniprogrammer gir mulighet for oversikt. For eksempel kan temperatur, luftkvalitet, værtrender eller lydnivåer vises på INSIDE Visualiser-skjermen.

Leietakere inviteres til å gi tilbakemelding om hvordan de opplever inneklimaet, og erfaring har vist at bedre forståelse for inneklimaet også gir økt forståelse for at inneklimaet oppleves forskjellig fra person til person.

Lær mer om inneklima og bygningsøkonomi