You might want to visit our North American website:

Swegon INSIDE

Swegon INSIDE

Våra digitala tjänster har vi samlat under namnet Swegon INSIDE. Dessa tjänster gör det möjligt för olika målgrupper att övervaka, styra och visualisera kompatibla enheter i en värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösning samt inomhusklimatet i en byggnad. Genom INSIDE-tjänsterna kan justeringar göras för att säkerställa en hälsosam och behaglig inomhusmiljö med minimal belastning på miljön och samtidigt förbättra byggnadsekonomin.

Varför Swegon INSIDE?

  • Fjärråtkomst till enheter och system
  • Håll koll på energianvändningen
  • Visa hälsostatus på maskiner
  • Övervaka inomhusmiljökvaliteten
  • Enkel åtkomst till alla enheter från ett och samma ställe
  • Reglera rumstemperaturen varifrån som helst
  • Underlättar snabb och effektiv service

Det händer på insidan av byggnaden

När effektiviteten på arbetsplatser och lärandet i skolor ska förbättras tas normalt en rad olika faktorer i beaktande men inomhusklimatet utgör sällan en av dem. En för hög eller för låg temperatur har en märkbar inverkan på produktiviteten. Dessutom är sambandet mellan luftkvaliteten och förmågan att tänka strategiskt eller lära sig nya saker väl befäst i olika forskningsprojekt.

Alla tillgängliga data om inomhusklimatet i en byggnad kan övervakas och styras med hjälp av Swegon INSIDE, vilket i sin tur möjliggör ett konstant behagligt och produktivt inomhusklimat.

Ta reda på mer om inomhusklimat och produktivitet

Färre kundklagomål

Genom ett par av Swegon INSIDE-tjänsterna – INSIDE Visualiser och INSIDE App – kan inomhusklimatet visualiseras. De visar relevanta värden såsom temperatur och luftkvalitet på ett lättbegripligt sätt med olika ikoner och färger.

När inomhusklimatet blir tydligt presenterat för dem som vistas i byggnaden uppnås en ny nivå av förståelse för inomhusmiljökvaliteten. I vissa fall har de tidigare klagomålen på inomhustemperatur med mera minskat med upp till 95 % bara genom att det annars osynliga inomhusklimatet har visualiserats.

Få kontroll över energiförbrukningen

Många av dagens fastighetsägare tampas med stora utmaningar, som att sänka energikostnaderna samtidigt som hyresgästerna ska ha ett behagligt inomhusklimat. Det första steget mot energibesparingar är att få ett grepp om den nuvarande situationen och göra mätningar.

Med våra digitala tjänster blir det enklare att visualisera maskindrifttider och energiförbrukning över tid för att upptäcka trender och samband med andra parametrar som påverkar förbrukningen. Genom att kombinera våra smarta maskiner med våra digitala tjänster kan stora energibesparingar uppnås samtidigt som personerna i byggnaden får ett behagligt inomhusklimat.

Vad innebär INSIDE Ready?

INSIDE Ready innebär att produkten har kapacitet att ansluta säkert till Swegon INSIDE Cloud för att leverera data till molnet. För att vara INSIDE Ready måste produkten ha en viss maskinvara och en programvara som är av en viss version eller senare samt ha ett giltigt produktcertifikat. Många produkter som redan används lever upp till maskinvarukraven och kan uppdateras med rätt programvaruversion så att nödvändigt certifikat kan laddas ned.

Ta reda på mer om INSIDE Ready och kompatibla produkter

Hur kopplar jag upp min Swegon-produkt?

KOM IGÅNG

Intresserad av våra digitala tjänster?

BOKA EN KOSTNADSFRI DEMO

Visar 5 av 5 produkter