You might want to visit our North American website:

INSIDE Analytics and Visualiser

Presentatie van AI-gebaseerde data inclusief inzichten.
  • AI-gebaseerde tool voor analyse van sensordata gerelateerd aan het binnenklimaat
  • Compatibel met verschillende binnenklimaatsystemen
  • Bovenaanzicht kantoorlandschap
  • Digitaal dashboard voor een overzicht van de kwaliteit van het binnenklimaat
  • Stelt gebruikers van het gebouw in staat direct feedback te geven via het scherm
  • Vergroot het bewustzijn over het binnenklimaat
  • Hogere tevredenheid onder huurders

** Swegon INSIDE Analytics is een AI-gebaseerde tool voor het analyseren van sensordata van verschillende klimaatsystemen in het gebouw. Analytics is verbonden met Swegon INSIDE Visualiser (afbeelding), een digitaal dasboard waarop een aantal parameters wordt gepresenteerd voor een algeheel beeld van de kwaliteit van het binnenklimaat. Met INSIDE Visualiser kunnen mensen in het gebouw het binnenklimaat eenvoudig begrijpen en kunnen ze direct op het scherm zowel negatieve als positieve feedback geven.**

Wat is Swegon INSIDE Analytics?

INSIDE Analytics verzamelt data over een aantal aan het binnenklimaat gerelateerde parameters die allemaal voorzien zijn van indicatoren die aangeven hoe de komende dagen eruit zien in termen van binnen- en buitenklimaat. Deze indicatoren zijn gebaseerd op geavanceerde modellen voor machine learning (AI) en INSIDE Analytics komt met een aanbeveling over de vraag hoe de verwachte problemen het beste kunnen worden vermeden of verholpen. Binnen deze service worden vergelijkingen gemaakt met gelijkwaardige eigenschappen om zo de besluitvorming te vereenvoudigen.

Negen dagen vooruit

Op basis van moderne AI-technologie kan INSIDE Analytics veranderingen in het binnenklimaat tot negen dagen vooruit voorspellen. Op deze manier is het mogelijk toekomstige veranderingen of problemen in relatie tot de gemeten parameters voor het binnenklimaat, zoals temperatuurschommelingen en verhoging van deeltjes in de lucht enz., nu al te detecteren. INSIDE Analytics stelt maatregelen voor om een probleem te voorkomen, energie te besparen of de kwaliteit van de binnenlucht nog verder te verbeteren. Analytics is zelfs in staat aan te geven hoe buitenfactoren van invloed zijn op het gebouw en suggesties te doen hoe het gebouw verzorgd kan worden en het risico op negatieve impact geminimaliseerd kan worden.

Waarschuwingen en meldingen worden aangeboden via onze API integratie tussen INSIDE Analytics en het GBS via e-mail, sms of telefoon met een synthetische stem, momenteel verkrijgbaar in meer dan 40 talen.

"INSIDE Analytics halveert de tijd besteed aan problemen gerelateerd aan het binnenklimaat in een gebouw."

-Magnus Andersson, Business unit manager Digital services bij Swegon

Automatische rapporten

Swegon INSIDE Analytics kan automatische en op maat aangepaste rapporten aanmaken die van belang kunnen zijn voor verschillende stakeholders. Het rapport bevat aanbevolen maatregelen om financiële, milieu- en werkplaatsgerelateerde aspecten rond het binnenklimaat, zoals hieronder vermeld, te verbeteren.

Economie, een hoger comfortniveau verhoogt de productiviteit Milieu, een lager energieverbruik en een verbeterd onderhoudsplan biedt voordelen voor de toekomst Werkplaats, een goede luchtkwaliteit maakt een gezonde en veilige werkplaats mogelijk In deze rapporten is het ook mogelijk vergelijkingen te maken met een aantal gebouwgerelateerde normen en certificeringen zoals WELL, R1, ASHRAE enz. En last but not least, wordt er een prestatieanalyse gepresenteerd waarbij het gebouw wordt vergeleken met vergelijkbare eigenschappen gedurende een bepaalde periode.

Communicatie met huurders

Het is aangetoond dat het belangrijk is met huurders te communiceren over het binnenklimaat. Met dat gegeven in gedachten is INSIDE Visualiser ontwikkeld op basis van uitgebreide kennis op het gebied van gedragswetenschap. Zoals de naam al doet vermoeden, visualiseert het systeem het binnenklimaat op een eenvoudig te begrijpen manier. Voor de verschillende parameters, waarden en een scala aan widgets worden kleuren en iconen gebruikt ten behoeve van overzichten. Zo kunnen bijvoorbeeld temperatuur, luchtkwaliteit, weertrends of geluidsniveaus worden getoond op het scherm van de INSIDE Visualiser.

Huurders worden uitgenodigd hun feedback te geven over hun waarneming van het binnenklimaat en het is aangetoond dat het begrijpen van het binnenklimaat ook het begrip verhoogt over de manier waarop het menselijk lichaam van persoon tot persoon verschilt.

Lees meer over het binnenklimaat en kostenefficiëntie