You might want to visit our North American website:

INSIDE Analytics and Visualiser

Dane wewnętrzne, dostarczone przez sztuczną inteligencję, są prezentowane wraz ze spostrzeżeniami.
  • Narzędzie oparte o sztuczną inteligencję do analizowania danych z czujników klimatu wewnętrznego
  • Zgodny z różnymi systemami klimatu wewnętrznego
  • Rzut poziomy przestrzeni biurowej
  • Cyfrowy pulpit nawigacyjny zapewniający przegląd jakości środowiska wewnątrz
  • Umożliwia osobom w biurze przekazywanie opinii bezpośrednio na ekranie
  • Poprawia świadomość klimatu wewnętrznego
  • Lepsze zadowolenie najemców

Swegon INSIDE Analytics to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji do analizy danych z czujników pochodzących z różnych systemów klimatu wewnętrznego w budynku. Następnie dane zostają podłączone do Swegon INSIDE Visualiser (obraz), cyfrowego pulpitu nawigacyjnego, który zbiera parametry klimatu wewnętrznego, zapewniając przegląd jakości środowiska. Dzięki INSIDE Visualiser osoby znajdujące się w budynku mogą łatwo zrozumieć klimat wewnętrzny i przekazywać swoje opinie zwrotne bezpośrednio na ekranie, zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

Czym jest Swegon INSIDE Analytics?

INSIDE Analytics gromadzi dane z wielu parametrów powiązanych z klimatem wewnętrznym, z których wszystkie mają wskaźniki pomagające ustalić, jaki będzie klimat wewnętrzny i zewnętrzny w nadchodzących dniach. Wskaźniki są oparte na zaawansowanych modelach uczenia maszynowego (AI), a INSIDE Analytics pomaga unikać możliwych problemów lub je korygować. Usługa dokonuje porównań z podobnymi obiektami, aby ułatwić dokonywanie potencjalnych decyzji.

Dziewięć dni do przyszłości

Dzięki korzystaniu z nowoczesnej technologii sztucznej inteligencji INSIDE Analytics może przewidywać zmiany w klimacie wewnętrznym aż dziewięć dni naprzód. W efekcie możliwe jest wykrywanie przyszłych zmian lub problemów związanych z parametrami odnoszącymi się do klimatu wewnętrznego, takimi jak wahania temperatury, zwiększony poziom cząstek w powietrzu itd. INSIDE Analytics zaleca stosowanie środków w celu uniknięcia problemów oraz oszczędzania energii, a także dalszej poprawy jakości powietrza wewnątrz. W efekcie Analytics analizuje też, jak czynniki zewnętrzne wpływają na budynek, a także pomaga dbać o budynek i minimalizować ryzyko negatywnego wpływu.

Wszelkie alerty i powiadomienia są przekazywane dzięki integracji API między INSIDE Analytics a BMS drogą mailową, za pośrednictwem wiadomości SMS lub rozmowy telefonicznej z syntezatorem mowy dostępnym obecnie w ponad 40 językach.

„INSIDE Analytics skrócił o połowę czas spędzony nad problemami związanymi z klimatem wewnętrznym w budynku”.

– Magnus Andersson, menedżer jednostki biznesowej usług cyfrowych w Swegon

Automatyczne raporty

Swegon INSIDE Analytics tworzy automatyczne i zindywidualizowane raporty, które mogą zainteresować różnych interesariuszy. Raporty obejmują środki zalecane do poprawy aspektów finansowych, środowiskowych i w miejscu pracy, które odnoszą się do miejsca pracy, jak opisano poniżej.

Ekonomia, wyższy poziom komfortu umożliwia zwiększenie produktywności Środowisko, mniejsze zużycie energii i ulepszony plan konserwacji jest korzystny w pespektywie długoterminowej Miejsce pracy, dobra jakość powietrza umożliwia uzyskanie zdrowego i bezpiecznego miejsca do pracy W wymienionych wyżej raportach można też uwzględnić porównania z wieloma standardami i certyfikatami budynku, takimi jak WELL, R1, ASHRAE itd. Wreszcie analiza wydajnością jest prezentowana tam, gdzie znajduje się porównanie budynku z podobnymi obiektami w danymi okresie.

Komunikacja z najemcami

Ustalono, że komunikacja z najemcami w kwestii klimatu wewnętrznego jest ważna. Dlatego dzięki wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy z zakresu nauki behawioralnej opracowano INSIDE Visualiser. Jak zdradza nazwa, klimat wewnętrzny jest wizualizowany w sposób łatwy do zrozumienia. Kolory i ikony są stosowane do różnych parametrów i wartości, a na ekranie INSIDE Visualiser można wyświetlać liczne widżety pozwalające na przegląd, na przykład temperatury, jakości powietrza, trendów pogodowych lub poziomów dźwięku.

Najemcy mogą przekazywać swoje opinie na temat klimatu wewnętrznego, a informacje na jego temat zwiększają zrozumienie, że każdy organizm odbiera go nieco inaczej.

Dowiedz się więcej o klimacie wewnętrznym i ekonomii budynku