You might want to visit our North American website:

Offentlige lokaler

I offentlige lokaler varierer antallet af personer, som opholder sig i disse, en hel del i dagens løb. Dette gælder fremfor alt skoler og biblioteker. Normalt kræves der komplicerede løsninger for at opnå det rette luftflow og den rette temperatur ved hver enkelt belastning og tidspunkt.

Konstant tilluftstemperatur

En enkel og omkostningseffektiv løsning tillader, at flere forskellige zonetyper kan blandes, både med variabel og konstant luftmængde. Konceptet bygger på at rummene forsynes med forvarmet/kølet luft fra et luftbehandlingsaggregat og hvor tilluften holder en konstant temperatur på 15-18 °C.

Intelligent reguleringsautomatik

På rumniveau styres temperatur og luftkvalitet af en intelligent reguleringsenhed. Denne får signaler fra temperatur- og CO2-følere, eller også kan signalet komme fra en personføler. Med denne løsning får man et behovsstyret og meget energivenligt anlæg. 

Fleksibel pakkeløsning

Luftbehandlingssystemer, som samarbejder med aktive eller passive luftarmaturer og regulatorer, udgør samlet en fleksibel pakkeløsning. Ventilationen bliver behovsstyret, og man kan benytte flere forskellige reguleringsalternativer.

Systemløsningen tilbyder følgende funktioner:

  • Konstant tilluftstemperatur i henhold til indstillet værdi med mulighed for vinter- og sommerkompensering
  • Konstant tryk i tilluftskanalen
  • Fraluften evakueres som fælles overluft og slavestyres til samme flow som tilluften
  • Rum med aktive luftarmaturer
  • Rum med passive luftarmaturer