You might want to visit our North American website:

Julkiset tilat

Julkisissa tiloissa käyttäjien määrä vaihtelee suuresti. Tämä koskee etenkin kouluja ja kirjastoja. Normaalisti vaaditaan mutkikkaita ratkaisuja, jotta ilmavirta ja lämpötila olisivat oikeat eri aikoina ja eri kuormituksilla.

Tasainen tuloilman lämpötila

Yksinkertainen ja kustannustehokas ratkaisu sallii useiden erityyppisten, muuttuvilla ja vakioilmavirroilla varustettujen vyöhykkeiden sekoittamisen. Konsepti perustuu siihen, että ilmankäsittelykone puhaltaa tilaan lämmitettyä/jäähdytettyä ilmaa ja tuloilman lämpötila on 15-18 °C.

Älykäs huonesäädin

Huonetasolla lämpötilaa ja ilmanlaatua ohjaa älykäs huonesäädin. Se saa signaalit lämpötila-anturilta ja Co2-anturilta tai signaali voi tulla myös läsnäoloanturilta. Näin saadaan tarpeen mukaan ohjattu ja vähän energiaa kuluttava laitteisto. 

Joustava pakettiratkaisu

Ilmankäsittelyjärjestelmät, jotka toimivat yhdessä aktiivisten tai passiivisten ilmanjakolaitteiden ja säätimien kanssa, muodostavat yhdessä joustavan pakettiratkaisun. Ilmanvaihtoa ohjataan tarpeen mukaan ja voidaan käyttää useita erilaisia säätövaihtoehtoja.

Järjestelmäratkaisu tarjoaa seuraavat toiminnot:

  • Tuloilman lämpötila pidetään asetetussa arvossa, mahdollisuus talvi- ja kesäkompensointiin
  • Vakiopaine tuloilmakanavassa
  • Poistoilma poistetaan yhteisenä siirtoilmana ja ohjataan samaan virtaukseen kuin tuloilma
  • Huone aktiivisilla huonelaitteilla
  • Huone passiivisilla ilmalaitteilla