You might want to visit our North American website:

Budynki użyteczności publicznej

W budynkach użyteczności publicznej liczba osób przebywających w pomieszczeniach jest bardzo zmienna w ciągu dnia, na przykład w szkołach czy bibliotekach. Zwykle wymagane są skomplikowane rozwiązania, aby zapewnić odpowiednie przepływy objętościowe powietrza i temperatury dla aktualnego obciążenia.

Stała temperatura nawiewanego powietrza

Proste i efektywne rozwiązanie umożliwia łączenie różnych rodzajów stref ze zmiennym lub stałym przepływem powietrza. Koncepcja opiera się na zasadzie zasilania pomieszczeń wstępnie ogrzanym lub schłodzonym powietrzem z centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej, gdzie nawiewane powietrze utrzymuje stałą temperaturę w zakresie 15-18°C.

Inteligentne sterowanie za pomocą regulatora pokojowego

Inteligentny sterownik pomieszczeniowy zarządza ilością, temperaturą i jakością powietrza w poszczególnych pomieszczeniach. Sterownik odbiera sygnały z czujnika temperatury i czujnika CO2 albo z czujnika obecności. To rozwiązanie tworzy energooszczędny system klimatyzacyjny sterowany w oparciu o aktualne zapotrzebowanie powietrza.

Elastyczne zestawy rozwiązań

Centrala wentylacyjna GOLD ze sterowaniem oraz kompatybilne aktywne lub pasywne nawiewniki i regulatory powietrza stanowią elastyczne rozwiązanie pakietowe. Wentylacja jest sterowana w zależności od potrzeb zgodnie z szeregiem dostępnych opcji.

Proponowany zestaw rozwiązań ma następujące funkcje:

 

  • Temperatura powietrza nawiewanego jest utrzymana na stałym zadanym poziomie, z możliwością kompensacji w zimie lub w lecie
  • Utrzymywane jest stałe ciśnienie w kanale powietrza nawiewanego
  • Powietrze wywiewane jest odprowadzane jako wspólne powietrze transferowe i sterowane w taki sposób, aby ta sama ilość powietrza była odprowadzana jak powietrze nawiewane
  • Pokoje z nawiewnikami aktywnymi
  • Pokoje z nawiewnikami pasywnymi