You might want to visit our North American website:

Offentlige lokaler

I offentlige lokaler er det stor variasjon i antallet personer som oppholder seg der i løpet av dagen. Dette gjelder fremfor alt skoler og biblioteker. Vanligvis kreves det kompliserte løsninger for å gi riktig luftmengde og temperatur ved hver enkelt belastning og tidspunkt.

Konstant tilluftstemperatur

Med en enkel og kostnadseffektiv løsning kan flere forskjellige typer soner blandes, både med variabel og konstant luftmengde. Konseptet bygger på at rommene får forhåndsvarmet/nedkjølt luft av et luftbehandlingsaggregat, og at tilluften holder en konstant temperatur på 15-18 °C.

Intelligent romregulator styrer

På romnivå styres temperatur og luftkvalitet av en intelligent romregulator. Denne får signaler fra temperaturgiver og CO2-giver, eller så kan signalene komme fra en bevegelsesdetektor. Med denne løsningen får man et behovsstyrt og særdeles energibesparende anlegg. 

Fleksibel pakkeløsning

Luftbehandlingssystemer som jobber sammen med aktive eller passive ventiler og regulatorer, utgjør til sammen en fleksibel pakkeløsning. Ventilasjonen blir behovsstyrt, og man kan bruke flere forskjellige reguleringsalternativer.

Systemløsningen tilbyr følgende funksjoner:

  • Konstant temperatur på tilluftens temperatur til innstilt verdi, med mulighet for vinter- og sommerkompensering
  • Konstant trykk i tilluftskanalen
  • Fraluften evakueres som felles overluft og slavestyres til samme luftmengde som tilluften
  • Rom med aktive ventiler
  • Rom med passive ventiler