You might want to visit our North American website:

Verdien av smarte investeringer

Synet på investeringer utvikles kontinuerlig, og i dag ser vi mer langsiktig på investeringer sammenlignet med for noen år siden, da man ofte bare så den innledende kostnaden og valgte det «billigste» alternativet. Det vi vet nå, er at riktig pris ikke alltid er lavest pris.

Ved å se på hele investeringen gjennom anleggets levetid kontra kun å se på selve den innledende kostnaden kan man vinne mye, siden driftskostnaden utgjør størsteparten i en totalinvestering. Ofte kalles dette at man beregner Livsløpskostnaden (LCC) for produktet eller anlegget, altså kostnaden ved å investere, vedlikeholde, drive og etter hvert eventuelt fjerne eller demontere det.

Livsløpskostnad

Ved innkjøp av ny teknologi bør evalueringen av anbudene baseres på produktets livløpskostnad, eller LCC (Life Cycle Cost) som det også kalles. Livsløpskostnaden er totalkostnaden for utstyr gjennom hele dets levetid. Livsløpskostnaden inkluderer dermed både investeringskostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader.

Én grunn til at LCC-analyse er viktig ved innkjøp av ny teknologi, er f.eks. at energikostnadene for utstyret ofte er betydelig høyere enn selve investeringskostnaden. Som regel viser utregninger at kostnaden for innkjøp bare er en liten del av totalkostnaden, iblant så liten som 10 %. Drift og vedlikehold utgjør de resterende 90 %.

De viktigste komponentene ved beregning av livssykluskostnader er:

  • Energikostnadene under utstyrets levetid
  • Investeringskostnadene for utstyret
  • Vedlikeholdskostnadene for utstyret, inkludert f.eks. stillstandskostnader og lignende

 

Minimere driftskostnader

Én måte å minimere driftskostnader på er å investere i et effektivt ventilasjonssystem med varmegjenvinning og behovsstyring. Det sparer energi og reduserer dermed energikostnaden for bygningen. Kostnaden for oppvarming og ventilasjon utgjør en betydelig del av driftskostnaden for en bygning.

Hvis den behovsstyrte ventilasjonen kompletteres med en systemløsning, er det enda mer å vinne i form av halvert installasjonstid, automatisk konfigurering, driftssikker trådløs kommunikasjon og enklere vedlikehold.

Andre fordeler med å velge et ventilasjonsanlegg med behovsstyring er at man øker bokomforten og minimerer risikoen for sykdom grunnet radon, mugg og allergier, ettersom man ventilerer ut fra et reelt behov og en faktisk belastning av fuktighet og luftforurensning.


Les mer om:

FTX – Lavere kostnad, bedre helse

Tips til lønnsomme tiltak på lang sikt (LCC)

  • Installasjon av varmegjenvinning
  • Før behovsstyring                
  • Kontroller luftmengdene
  • Kontinuerlig planlagt vedlikehold
  • Oppgradering av vifter til EC

Vi hjelper deg

Vil du ha mer informasjon? Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt.