You might want to visit our North American website:

Desentralisert til- og fraluftssystem

med varmegjenvinning via varmeveksler, behovsstyrte luftmengder

Med leilighetsplasserte aggregater og behovsstyring kan ventilasjonen i stor grad tilpasses behovene i bomiljøet. Behovsstyrt ventilasjon, som er vanlig f.eks. på skoler og kontorer, blir stadig vanligere også i boliger.

Høy komfort og energieffektivitet

Med behovsstyring kan ventilasjonssystemet oppnå et høyt nivå av energieffektivitet, samtidig som systemet gir topp komfort for beboerne og et sunt inneklima for bygningen på sikt. 

Med leilighetsplasserte aggregater og korrekt oppsett av giver og styresystem kan behovsstyringen automatiseres i stor grad. Beboerne kan imidlertid fremdeles påvirke inneklimaet sitt gjennom å endre aggregatets ventilasjonsmengde, innetemperatur osv.

Fordeler

  • Enkelt å installere
  • Ett aggregat per leilighet
  • Individuell regulering av ventilasjonen
  • Effektiv varmegjenvinning
  • Høyere energibesparelse enn ikke-behovsstyrt system
  • Høy komfort med sikret inneklima
  • Ventilerer ut fra faktisk behov

Ulemper

  • Høyere vedlikeholdskostnader
  • Flere servicepunkter
  • Litt dyrere installasjon enn ikke-behovsstyrt system

Produkter

Les mer om andre systemtyper

Vi hjelper deg

Vil du ha mer informasjon? Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt.