You might want to visit our North American website:

Anpassade rum och max luftflöde i vistelsezonen

Anpassade rum och max luftflöde i vistelsezonen

Nu är det möjligt att anpassa formen på rummet!

Några höjdpunkter från den senaste uppdateringen:

  • Anpassat rum. Det är nu möjligt att skapa andra former på rummet än bara rektangulära. Det är även möjligt att ändra rummets form efter att ha sparat det. Se vår video på hur det funkar.
  • Max. luftflöde i vistelsezonen redvoisas nu i RUD, tidigare fanns denna funktion endast tillgänglig i SPC (single product calculator).