You might want to visit our North American website:

Tilpassede rom og maks luftmengde i oppholdssone

Tilpassede rom og maks luftmengde i oppholdssone

Det er nå mulig å opprette rom med tilpasset utforming!

Noen høydepunkter:

  • Tilpasset rom; det er nå mulig å lage andre romformer enn bare rektangulære rom. Det er også mulig å endre romformen etter at den er lagret. Se videoen for å se hvordan det fungerer: RUD Tilpassede rom

  • Maksimal luftmengde i oppholdssonen oppgis nå også i RUD.
    Tidligere hadde bare SPC denne funksjonen.