You might want to visit our North American website:

SWEFLOW gör det enkelt att komma igång

Driftsättning kan ibland vara både tidsödande och komplicerat. Med SWEFLOW-appen kan du enkelt justera in luftdon och vattenburna klimatsystem – med k-faktorer.

SWEFLOW ersätts snart

Sweflow appen uppdateras inte längre för nya versioner av iOS och Android.
Därför finns det nu risk att den inte fungerar som vanligt. Vi kommer inom kort presentera en ny lösning där k-faktor biblioteket ska finns med, så håll tillgodo!

En enkel och smidig app

För att få ut maximalt av Swegons produkter måste anläggningen vara korrekt injusterad. Med Sweflow får du hjälp att justera in dina luftdon eller vattenburna klimatsystem. Du kan använda appen för att leta upp rätt k-faktor i databasen med Swegons produkter eller mata in k-faktorn direkt i kalkylatorn för att därefter beräkna injusteringstryck eller luftflöde.

  • Beräkna injusteringstryck eller luftflöde
  • Sök k-faktor för Swegons produkter
  • Spara injusteringsdata för hela anläggningen i protokoll som kan exporteras till Excel
  • Fungerar utan internetuppkoppling
  • Löpande uppdateringar av ny produktdata

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Här kan du ladda ner SWEFLOW

Appen fungerar med Android version 8.1 (level 27) och senare. För Apple är det iOS 10 eller senare.