You might want to visit our North American website:

SWEFLOW gjør det enkelt å komme i gang

Igangkjøring kan av og til være både tidkrevende og komplisert. Med SWEFLOW-appen kan du enkelt regulere inn ventiler og vannbårne klimasystemer – med k-faktorer.

En enkel og smidig app

For å få maksimal nytte av Swegons produkter må anlegget være korrekt innregulert. Med Sweflow får du hjelp til å regulere ventilene eller de vannbårne klimasystemene dine. Du kan bruke appen for å finne riktig k-faktor i databasen med Swegons produkter, eller du kan mate inn k-faktoren direkte i kalkulatoren for deretter å kunne beregne innreguleringstrykk eller luftmengde.

  • Beregn innreguleringstrykk eller luftmengde
  • Søk etter k-faktor for Swegons produkter
  • Lagre innreguleringsdata for hele anlegget i en protokoll som kan eksporteres til Excel
  • Fungerer uten Internett-tilkobling
  • Løpende oppdateringer av nye produktdata

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

Her kan du laste ned SWEFLOW

Appen fungerer med Android versjon 8.1 (level 27) og senere. For Apple gjelder iOS 10 eller senere.