You might want to visit our North American website:

Hur kopplar jag in styrsignal, larm, driftindikering och start/stopp?

Inkoppling av dessa signaler hittar du i dokumentet Motorstyrning fläkt med integrerade kopplingsplintar, i avsnittet Elektrisk anslutning.