You might want to visit our North American website:

Jak podłączyć sygnał kontrolny, alarm, wskaźniki operacyjne oraz włączanie/wyłączanie?

Opis połączeń tych sygnałów można znaleźć w dokumencie System sterowania silnikiem wentylatora z wbudowanymi zaciskami przyłączeniowymi, w części Połączenia elektryczne.