You might want to visit our North American website:

Hvordan kobler jeg til styresignal, alarm, driftsindikering og start/stopp?

Informasjon om tilkobling av disse signalene finner du i dokumentet Motorstyring vifte med integrerte koblingsklemmer, i avsnittet Elektrisk tilkobling.