You might want to visit our North American website:

Hvordan indkobler jeg styresignal, alarm, driftsindikering og start/stop?

Tilkobling af disse signaler finder du i dokumentet Motorstyring ventilator med integrerede klemrækker, i afsnittet Elektrisk tilslutning.