You might want to visit our North American website:

Hur kopplar jag in mätslangarna för flödesstyrning i fläktkammaren?

Mätslangarna skall mätas över fläkten. Detta innebär att minus-slangen som sitter fastmonterad på konan ska dras ut och monteras i tryckgivaren (medföljer ej). Plus-slangen ska mätas från fläktväggen närmast växlaren (SD undantag) in i tryckgivaren.