You might want to visit our North American website:

Jak podłączyć przewody pomiarowe do sterowania przepływem w komorze wentylatora?

Rurki pomiarowe muszą wykonywać pomiar na całym wentylatorze. To oznacza, że rurkę ujemną, która jest na stałe zamocowana na stożku, należy przekierować i zamontować na czujniku ciśnienia (brak w zakresie dostawy). Rurka pozytywna powinna wykonywać pomiar od ścianki wentylatora najbliższej wymiennikowi ciepła (z wyjątkiem SD) w kierunku czujnika ciśnienia.