You might want to visit our North American website:

Miten kytken mittausletkut puhallintilaan ilmavirtaohjausta varten?

Mittausletkujen on mitattava puhaltimen yli. Tämä tarkoittaa, että kartioon kiinnitetty miinusletku vedetään ulos ja kytketään paineanturiin (ei sisälly). Plusletku vedetään lähinnä lämmönsiirrintä olevasta puhallinseinästä (SD poikkeus) paineanturiin.