You might want to visit our North American website:

Effektivare lösning till lägre kostnad

AstraZeneca, Waltham, Massachusetts

Vid utbyggnaden av AstraZenecas administrations- och forskningsanläggning i amerikanska Waltham, Massachusetts, behövdes ventilationslösningar såväl för de administrativa byggnaderna som för laboratorier på forsknings- och utvecklingssidan.

Från kylbafflar till komfortmoduler

AstraZeneca hade sedan tidigare erfarenhet av kylbafflar. Nu ville man gå vidare med fyrvägsflöde vilket inte vår så vanligt i USA vid den här tiden. På det här sättet skulle man kunna reducera kostnader via minskat antal matningar, få högre kyleffekt från mera kompakta takmonterade aggregat och även inkludera några av anläggningens laboratoriedelar.

PARASOL gav stora fördelar

Med PARASOL kunde arean för luftutväxling ökas markant utan att extra takutrymme behövde tas i anspråk för systemet. Modulerna hade bättre luftflödesvolym och justerbarhet, de var enklare att anpassa till olika kontorslösningar vid ombyggnationer och antalet kylflöden kunde reduceras, inklusive antalet styrventiler och rörkopplingar. Allt detta gav en kostnadseffektivare lösning, jämfört med vanliga kylbafflar.

Luftflödenas lägre lufthastighet ledde till minskat buller och bättre akustik. De kompakta och estetiskt tilltalande modulerna, hade hög tillförlitlighet och saknade rörliga delar så att behovet av löpande underhåll kunde minimeras.

Swegon industrilokal astra zeneca

20% besparing och bättre nyttjande av ytor

Kostnadsbesparingen jämfört med alternativa lösningar beräknades till 20%. Dessutom levererar PARASOL-modulerna optimerade och balanserade luftströmmar jämfört med traditionella ventilationslösningar, vilket gör det möjligt att öka kontorsrumsbeläggningen från en till två personer i snitt, om behovet uppstår.

Inkommande luft trippelfiltreras innan den tas in i respektive byggnad och en central kylanläggning levererar vatten till alla byggnader med en temperatur på mellan 11 och 15 °C (styrt av årstid). I takvåningen på varje byggnad finns en temperaturstyrd blandnings­station som håller vattnet i en försörjningsslinga vid drygt 15 °C. Därmed behövs inte kondensavlopp/dräne­ring i kylflödena.

 

Tillförd primärluft kyls och blandas med de recirkulerade luftströmmarna innan den går in i slingsektion­erna. Primärluften trycksätter kontorsmiljöerna ovanför de anslutande laboratorierna och överförs via galler ovanför innertaken och in i laboratorierna såsom ingående luft, vilket ger ytterligare energibesparingar.

Swegon astra zeneca