Industrilokal

Här kan det finnas mycket specifika krav och behov som måste tillgodoses – både för lagen och verksamheten.