You might want to visit our North American website:

Høyere effektivitet til lavere pris

AstraZeneca, Waltham (Massachusetts)

Da AstraZeneca skulle bygge ut administrasjons- og forskningsanlegget sitt i Waltham, Massachusetts, trengte de ventilasjonsløsninger både i administrasjonsbyggene og til forsknings- og utviklingslaboratoriene.

Fra kjølebafler til komfortmodul

AstraZeneca hadde erfaring med kjølebafler fra før. Nå ville de gå videre med fireveisbafler, noe som ikke var så vanlig i USA på den tiden. På den måten kunne de redusere kostnadene med færre matinger, oppnå høyere kjøleeffekt fra mer kompakte, takmonterte aggregater og til og med inkludere noen av anleggets laboratorieavdelinger.

PARASOL gav store fordeler

Med PARASOL kunne arealet for luftutveksling økes betydelig uten at systemet la beslag på ekstra takarealer. Modulene hadde bedre luftvolumer og reguleringsmuligheter, de var enklere å tilpasse til forskjellige kontorløsninger ved ombygging, og antall kjølebafler, inkludert antall styreventiler og rørkoblinger, kunne reduseres. Til sammen gav dette en mer kostnadseffektiv løsning enn med vanlige kjølebafler.

Fordi luftmengdene hadde lavere hastighet, ble det dessuten mindre støy og bedre lydkomfort. De kompakte og estetisk tiltalende modulene hadde høy pålitelighet og ingen bevegelige deler, slik at behovet for løpende vedlikehold også ble minimalt.

Swegon industrilokal astra zeneca

20 prosent besparelser og bedre arealutnyttelse

Kostnadsbesparelsene i forhold til alternative løsninger ble anslått til 20 prosent. Sammenlignet med tradisjonelle ventilasjonsløsninger leverer dessuten PARASOL-modulene optimerte og balanserte luftstrømmer. Det gjør det mulig å øke belegget per kontorrom fra gjennomsnittlig én til to personer ved behov.

Innkommende luft trippelfiltreres før den tas inn i de forskjellige byggene, og et sentralt kjøleanlegg leverer vann med temperatur på 11–15 °C (avhengig av årstiden) til alle byggene. I toppetasjen på hvert bygg er det installert en temperaturstyrt blandestasjon som holder vannet i en forsyningssløyfe på drøyt 15 °C. Dermed blir det ikke behov for kondensavløp/-drenering i kjølebaflene.

 

Tilført primærluft kjøles og blandes med de resirkulerte luftstrømmene før den går inn i sløyfeseksjonene. Primærluften trykksetter kontormiljøene over de tilknyttede laboratoriene og overføres deretter via gittere over himlingen og inn i laboratoriene som inngående luft, noe som gir ytterligere energibesparelser.

Swegon astra zeneca