You might want to visit our North American website:

En byggnad där det mesta är unikt

A Working Lab – Johanneberg Science Park

A Working Lab vid Johanneberg Science Park i Göteborg är en byggnad som står ut i mängden, både vad gäller byggprocessen och hur den ser ut. 2019 slog Akademiska Hus upp portarna till sitt innovativa kontorshus, eller innovationsarena som den även kallas för.

Krav på inomhusklimatet

Den 11 700 m2 stora byggnaden A Working Lab i Göteborg rymmer kontor, co-workingmiljö, konferens- och mötesrum, ett makerspace samt ett Learning Lab. Här ska idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer uppstå.

Med en stomme i trä står byggnaden ut från mängden och har även bidragit till ett hållbart byggande. Eftersom det har pågått ett flertal innovationsprojekt under byggprocessen så kan man beskriva den som allt annat än traditionell. Trähusbyggnationen har byggts helt utan vädertält vilket har bidragit till sina utmaningar. Samtidigt har det pågått mätning av CO2-avtryck, lagring av kyla med PCM-teknik, elförsörjning med DC-nät och forskning kring hur man kan bygga in bra akustik i stora byggnader med träbjälklag.

Det är ett innovationshus där vi testar live och det forskas på material och de olika tekniska lösningarna, både under byggtiden och nu under förvaltningsskedet.
Olle Nyström, Akademiska Hus

Utifrån sin kravspecifikation letade Akademiska Hus bland annat efter en ventilationslösning som var flexibel och klarade av den höga ambitionen på miljöcertifiering. Efter att ha uppfyllt just dessa krav, utöver ekonomiska och tekniska, så fick Swegon och WISE förtroendet för inomhusklimatet i det innovativa bygget. WISE är ett komplett inneklimatsystem med flexibla anpassningar för att skapa precis rätt komfortnivå.

Tradition möter innovation

Under resans gång blev det tydligt att innovationsprojekt och byggprojekt bygger på olika logiker, vilket var ovant men även en lärdom. Det kräver inte bara mod och tålamod utan även ett stort engagemang för att hänga med i svängarna och inte riskera att begränsa innovationsprojekten.

Byggnaden är uppförd i moduler med aktiva don för att underlätta för framtida anpassningar eller uppdelningar, samtidigt som det var till fördel under arbetets gång. Där är bara några få ställen i hela byggnaden som det inte finns intelligenta don, just för att kunna möta kravet på flexibilitet.

Oväntade utmaningar

Det är inte ovanligt att det dyker upp utmaningar längs vägen i ett byggprojekt som detta, och under arbetets gång märktes det att undertaken var trånga vilket gjorde monteringen till en svår uppgift. WISE-donens relativt låga vikt bidrog däremot till ett smidigt arbete vid monteringen, vilken även underlättade tidsmässigt. Tunga don är inte endast krångliga att hantera utan sliter dessutom arbetsmässigt.

Att stå och lyfta exempelvis 200 don sliter mycket arbetsmässigt. Så att vikterna är låga är positivt.
Mikael Holmstedt, Ventab

Det här är första gången någon försöker sig på ett projekt som detta vilket gör det naturligt att det funnits en del frågetecken längs vägen. Flexibiliteten har som sagt varit en viktig faktor för att kunna följa de innovationsprojekt som pågått under tiden, vilket bland annat har påverkat projekteringen. Vilka hyresgäster som skulle flytta in var oklart vilket har lett till att byggnaden har behövt projekteras allt eftersom. Det här är något som WISE passar utmärkt för eftersom den trådlösa lösningen bidrar till en flexibilitet som underlättar vid anpassningar eller ombyggnationer. Det finns exempelvis möjlighet att komplettera med fler givare utan att behöva bryta upp ett helt modbussystem och tagga om allt.

Tätt samarbete hela vägen

I ett sådant här projekt är det viktigt att följa med hela vägen och vara med i de utvecklingar som sker. Det krävs därför ett bra samarbete för att få allt att gå runt vilket både Swegon och Akademiska Hus känner har fungerat väldigt bra.

För att säkerställa en smidig arbetsprocess har Swegon tillhandahållit en och samma tekniker som inte bara varit med under driftsättningen utan även funnits tillgänglig efter allt arbete. Vid eventuella problem, funderingar eller frågor är det en fördel att kunna vända sig till någon som har varit med under projektets gång och känner till bygget.

Swegons tekniker har varit väldigt hjälpsam och samarbetet med Swegon har varit jättebra.
Olle Nyström, Akademiska Hus

Guldnivå i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad

Ett av fokusområdena för A Working Lab har varit att minska klimatavtrycket. Byggnaden i träkonstruktion bidrar till minimalt CO2-avtryck samtidigt som solcellerna på taket ger miljövänlig el. Dessa faktorer, tillsammans med flera andra, har bidragit till att A Working Lab i Johanneberg har klarat av att möta de tuffa hållbarhetskrav som gäller för Miljöbyggnad Guld.

Bruttoarea: 11 700 m2

Verksamhet i lokalerna: Näringsliv, främst inom samhällsbyggnadssektorn

Byggår: 2019

Miljömärkning: Miljöbyggnad Guld

Installerade produkter: WISE system med WISE-don (WISE Sphere Free, WISE Colibri Ceiling), don för konstant luftflöde (bland annat LOCKZONE Free) samt brandspjäll (CR60 och CU2).

Produkter