You might want to visit our North American website:

Aspekty ekologiczne

Co roku publikujemy raport na temat wpływu naszej organizacji na środowisko, jaki wywieramy poprzez surowce, substancje chemiczne, zużycie energii, emisje, transport i inne czynniki. Z najnowszymi osiągnięciami i metodami pomiaru można zapoznać się w poniższym raporcie.

Pobór energii

Szwedzkie zakłady produkcyjne Swegon stale wdrażają energooszczędne rozwiązania i ograniczają wymogi grzewcze. Wiele lat temu zrezygnowaliśmy z paliw kopalnych, a całe ogrzewanie naszych zakładów pochodzi ze źródeł odnawialnych. Stale udoskonalając rozwiązania produkcyjne, zapewniające dużą wydajność, skuteczną wentylację i energooszczędne oświetlenie, możemy coraz bardziej redukować pobór energii.

Od 2015 r. Swegon kupuje prąd z elektrowni wodnych z gwarancją pochodzenia (GoO), dzięki czemu jej emisje węglowe pochodzące z paliw kopalnych spadły do zera. Oznacza to roczną redukcję emisji CO2 z paliw kopalnych o przeszło 3000 ton.

Zobacz nasz certyfikat: GoO_Svenska

Substancje chemiczne

W naszych zakładach produkcyjnych do obsługi i analizy ryzyka dodatków chemicznych stosujemy internetowy system inwentaryzacyjny EcoOnline.

Od dostawców substancji chemicznych, które wykorzystujemy w naszych produktach wymagamy deklaracji zawartości. Jest to konieczne, aby każdy produkt Swegon spełniał wymogi deklaracji produktu budowlanego (BVD3).

Energooszczędność w naszych produktach

Koncern Swegon pomaga klientom w ograniczeniu kosztów eksploatacji produktów, stale rozwijając i udoskonalające podzespoły zużywające energię.

Ocena całożyciowego wpływu zgodnie ze wskaźnikiem Eco-indicator 99 wykazuje, że w pierwszym roku działania produkty/systemy dostarczane przez Swegon zapewniają oszczędność energii przekraczającą łączny wpływ na środowisko ich produkcji.


Surowce

Surowcem o największym obciążeniu dla środowiska jest metal, jednak użycie właściwych formatów, tj. arkuszy lub wężownic, oraz optymalizacja produkcji części metalowej pozwalają maksymalnie zwiększyć opłacalność tych materiałów. Kupowane przez nas metale zawierają średnio 20-25% materiału pochodzącego z odzysku. Ze względu na mały dostęp do takiego materiału, jego wyższa zawartość w metalach jest trudna do osiągnięcia.


Odpady

Zarówno w dziale produkcyjnym, jak i administracyjnym wszystkie frakcje odpadów są sortowane i odzyskiwane/poddawane recyklingowi przez specjalistyczne firmy.