You might want to visit our North American website:

Milieuaspecten

Jaarlijks inventariseren en rapporteren we onze milieu-impact op het gebied van grondmaterialen, chemicaliën, energie, uitstoot, transport en nog veel meer. Lees het onderstaande rapport over onze belangrijkste resultaten en maatregelen.

Energieverbruik

De Zweedse productiebedrijven van Swegon blijven altijd energiezuinige maatregelen invoeren en verlagen hun ruimteverwarmingsbehoeften. We gebruiken al vele jaren geen fossiele brandstoffen meer, en alle ruimteverwarming in onze vestigingen komt van duurzame energie. Door continu te streven naar smart productieoplossingen van hoge productiviteit, effectieve ventilatie en energiezuinige verlichting, verlagen we constant ons elektriciteitsverbruik.

Sinds 2015 koopt Swegon AB elektriciteit opgewekt door waterkracht, met garantie van oorsprong (GoO). Zo hebben we geen enkele uitstoot van fossiele brandstoffen meer. Dat betekent een jaarlijkse vermindering van meer dan 3000 ton CO2 afkomstig van fossiele brandstoffen.

Bekijk ons certificaat: GoO_Svenska

Chemicaliën

In onze Zweedse fabrieken gebruiken we EcoOnline, het online inventarisatiesysteem voor chemicaliën, om chemische additieven en hun risicoanalyses af te handelen.

Voor chemicaliën die in onze producten aanwezig zijn, moeten we ingrediëntenlijsten opstellen wanneer we bij onze leveranciers chemicaliën afnemen. Dat is nodig zodat we voor elk Swegon-product een uitgebreide verklaring van bouwproducten (BVD3) kunnen opstellen.

Energetische efficiëntie in onze producten

Via de productontwikkeling en -verbetering van samenstellende componenten en hun energieprestaties helpen Swegon-producten om de levenscycluskosten van onze klanten te beperken.

Uit de effectbeoordeling van de levensduur volgens Eco-indicator 99 blijkt dat de producten/systemen die Swegon levert in het allereerste gebruiksjaar meer energie besparen dan de totale milieubelasting van hun productie.


Grondstoffen

De grondstof met de hoogste milieubelasting is metaal. Maar als we het juiste formaat van platen/spoelen gebruiken en de technische procedures bij de metaalbewerking optimaliseren, besparen we maximaal op onze materialen. De metaalsoorten die we inkopen, bestaan gemiddeld uit 20 tot 25% gerecycleerd materiaal. Een hogere waarde is momenteel niet mogelijk doordat zo'n materiaal schaars is.


Afval

Tijdens de productie en het gebruik worden alle afvalfracties gesorteerd en teruggewonnen/gerecycleerd door gespecialiseerde loonbedrijven.