You might want to visit our North American website:

Miljøaspekter

Årligt opsummeres virksomhedens miljøindvirkning med henblik på råvarer, kemikalier, energi, udslip, transporter med mere. Se kommentarer nedenfor til de vigtigste, og hvad der er blevet gjort.

Energiforbrug

Swegons svenske fabrikker har løbende foretaget energibesparende tiltag og mindsket opvarmningsbehovet. De fossile brændstoffer blev afskaffet for mange år siden, og al opvarmning sker nu via fornyelige energikilder. Via et løbende arbejde med smarte produktionsløsninger, som giver en høj produktivitet, en effektiv ventilation og energieffektiv belysning, er elforbruget kontinuerligt blevet mindre.

Fra og med 2015 indkøber Swegon AB oprindelsesmærket vandkraftbaseret el, og har dermed ingen fossile CO2-udslip. En årlig reduktion på over 3000 ton fossilt CO2.

Se attest: GoO_Svenska

Kemikalier

Inden for de svenske fabrikker benyttes EcoOnline til håndtering af tilskudskemikalier og deres risikoanalyser.

For kemikalier, der findes i produkterne, stiller vi krav og efterspørger indholdsdeklarationer i forbindelse med indkøb fra vores leverandører. Formålet er, at vi skal kunne sammensætte en komplet leverandørerklæring, BVD3, for hvert produkt.

Produkternes energieffektivitet

Via produktudvikling og forbedringer af indgående energipåvirkende komponenter kan Swegons produkter bidrage til lave livscyklusomkostninger for vores kunder.

Beregning af miljøindvirkning i henhold til Eco-indicator 99 viser, at allerede under det første driftsår vil leverede produkter/systemer have en energibesparende effekt, som er højere end den samlede miljøbelastning var fra den tilsvarende produktion.


Råvarer

Den råvare, der har størst miljøindvirkning, er metal, og ved at benytte det rette format på plader/coils samt at optimere pladebearbejdningen produktionsteknisk, kan vi opnå optimal materialeudnyttelse. Det indkøbte metal består i gennemsnit af 20-25 % genanvendt materiale – en højere andel er ikke mulig, da adgangen til egnet genanvendt materiale er begrænset.


Affald

Inden for produktionen og på kontorer sorteres alle de affaldsfraktioner, der forekommer, og disse varetages/genvindes derefter af entreprenører, vi har kontrakt med.