You might want to visit our North American website:

Digital renovering av Torsplan

Torsplan etapp 1 är ett kontors- och handelshus i närheten av S:t Eriksplan i Hagastaden i Stockholm - i ett väl synligt läge nära såväl Solna som centrala Stockholm. 
Den åtta våningar stora byggnaden förses av inomhusklimat med hjälp av den tidigare generationen WISE, som nu genomgått en digital renovering och har uppdateras till den senaste generationens moderna gränssnitt, utan att byta ut de befintliga produkterna. 

Behovet av struktur var 

Torsplan 1 är ett stort projekt med ca XXX produkter och XXX system. 

Fastighetsägaren NCC såg ett behov av att strukturera upp sitt befintliga inomhusklimatsystem och önskade en bättre överblick över systemt. 

 

En kommunikationsenhet istället för femtio

Tidigare fanns åtkomstpunkterna till lufbehandlingsaggregaten utspridda i systement, med det nya gränssnittet finns nu enbart en åtkomstpunkt. 

Driftschefen XXX, har nu fått .....

ed hjälp av en digital renovering kan den tidigare generationen av WISE uppdateras till den senaste generationens moderna gränssnitt - utan att byta ut de fysiska produkterna. Det gör det möjligt att effektivisera driften på ett hållbart sätt samt att gamla system kan öppnas upp för olika nya typer av digitala tjänster.

I Torsplans mark- och källarplan återfinns handel och service
Torsplan 1 fick näst högsta utmärkelsen i Breeam, Excellent, en metod för att utvärdera byggnaders hållbarhet ur miljöaspekter.

Torsplan etapp 1 använder sig av förra generationen av WISE.

Fastigheten ägs av NCC. 

Med den digitala renoveringen kan vi nu....
XXX, Driftschef

Öppnar upp för analys av inomhusklimatet

Med hjälp Swegon INSIDE kan vi analysera den befintliga datan i fastigheten och hitta lösningar på driftproblem för att tillgodose ett optimalt inomhusklimat.

Produkter  

Följande produkter är installerade i Torsplan.