You might want to visit our North American website:

Digital renovering av WISE-system

Med hjälp av en digital renovering kan den tidigare generationen av WISE uppdateras till den senaste generationens moderna gränssnitt - utan att byta ut de fysiska produkterna. Det gör det möjligt att effektivisera driften på ett hållbart sätt samt att gamla system kan öppnas upp för olika nya typer av digitala tjänster.

Enkelhet och smidighet med nya generationens gränssnitt

Genom en digital renovering till den nya generationen WISE gränssnitt erhålls full kontroll över anläggningen tack vare visualisering med trädvy, planvy, larm, graf och logg, ändringslogg och anteckningar.
Kanske har förutsättningarna ändrats och anläggningen fungerar inte längre optimalt? Med det moderna gränssnittet ges nya möjligheter att analysera och övervaka anläggningen. Driften kan effektiviseras och exempelvis minskar tiden för felsökning i samband med felanmälan.

Renoveringen möjliggör att samtliga SuperWISE och luftbehandlingsaggregat från tidigare generationen kan samlas i ett och samma gränssnitt med en och samma åtkomstpunkt, vilket förenklar och minskar tidsåtgången för driftsansvariga. 

Tillgång till digitala tjänster
Den digitala renoveringen möjliggör tillgång till anläggningens data via API och molntjänster, för att kunna lägga till Swegons digitala tjänster så som Swegon INSIDE, som via analys kan identifiera och ge åtgärdsförslag för eventuella brister i systemet.

Framtidssäkrat och kostnadseffektivt

Ett fysiskt systembyte är både kostsamt och resurskrävande.
Genom en digital renovering av WISE-systemet kan uppgraderingen av den befintliga anläggningen ske stegvis till den senaste generationen och behöver inte bytas ut på en och samma gång, vilket minimerar störning i verksamheten och möjliggör spridning av investeringen över tid. Ett modernare gränssnitt gynnar dessutom fastighetsägare och driftsansvariga då drifts- och underhållskostnader kan hållas nere.

Bakåtkompatibelt
Bakåtkompatibiliteten möjliggör en smidigare övergång om ambitionen är att på sikt bygga ut sitt system eller stegvis ersätta gamla produkter med nya allt eftersom behoven uppstår. På så vis kan livslängden öka och kostnaderna spridas ut över tid.

Släng inte ut det gamla!

Med en digital renovering av WISE-systemet är det möjligt att uppgradera sitt inomhusklimatsystem utan att byta ut de installerade produkterna.
Det innebär i sin tur att Swegon inte behöver tillverka nya produkter i samma mån som om vi hade installerat ett helt nytt inomhusklimatsystem. Det här leder även till minskade transporter och därmed ett minskat miljöavtryck.

Att byta ut hela systemet kan vara en kostsam historia och är även ohållbart sett ur resurs- och materiellt perspektiv. Den digitala utvecklingen har helt enkelt skett snabbare än den beräknade livslängden på de fysiska produkterna. Så istället för att slänga ut det gamla, ta vara på det ni har och satsa på nytt digitalt. 

 

Läs mer i den tekniska manualen

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Se filmen där Swegons projekttekniker Kristoffer Bosch berättar hur en digital renovering går tillväga och vilka fördelar det för med sig. 

Läs mer i vår blogg