You might want to visit our North American website:

Typer av rotorer

Aluminiumrotorer används normalt i kommersiella byggnader där temperaturverkningsgraden är det viktigaste. Sorptionsrotorer används när fukt ska återvinnas vid både sommar- och vinterdrift och epoxirotorer används när det finns risk för korrosionsangrepp, till exempel på platser med kustklimat.

Rotorn återvinner både värme och kyla och med en sorptionsbehandlad rotor återvinner den även fukt. Under sommardrift avfuktar värmeväxlaren uteluften och minskar utfällningen av fukt i kylbatteriet – den latenta kylkapaciteten – och sänker den totala kylkapaciteten. Detta sänker inte bara driftkostnaderna utan ger även lägre investeringskostnader och bättre komfort vintertid.

Vinterdrift brukar innebära torrt inomhusklimat men med en sorptionsbehandlad rotor återvinns fukthalten i frånluften så att fukthalten i tilluften kan öka.