You might want to visit our North American website:

Rotortyper

Aluminiumrotorer brukes normalt i kommersielle bygninger der temperaturvirkningsgraden er det viktigste. Sorpsjonsrotorer brukes når fuktighet skal gjenvinnes ved både sommer- og vinterdrift. Epoxyrotorer brukes når det er risiko for korrosjonsangrep, for eksempel på steder med kystklima.

Rotoren gjenvinner både varme og kulde, og med en sorpsjonsbehandlet rotor gjenvinner den også fuktighet. Ved sommerdrift avfukter varmeveksleren uteluften og reduserer utfellingen av fuktighet i kjølebatteriet – den latente kjølekapasiteten – og reduserer den totale kjølekapasiteten. Dette senker ikke bare driftskostnadene, men gir også lavere investeringskostnader og bedre komfort om vinteren.

Vinterdrift pleier å innebære tørt inneklima, men med en sorpsjonsbehandlet rotor gjenvinnes fuktighetsinnholdet i fraluften slik at fuktighetsinnholdet tilbakeføres til tilluften.