You might want to visit our North American website:

Rotortyper

Aluminiumsrotorer benyttes normalt i kommercielle bygninger, hvor temperaturvirkningsgrad er det vigtigste. Sorptionsrotorer benyttes, når fugt skal genvindes ved både sommer- og vinterdrift og epoxyrotorer benyttes, når der er risiko for korrosionsangreb, f.eks. i kystklimaer.

Rotoren genvinder både varme og køling, og med en sorptionsbehandlet rotor genvinder den også fugt. Under sommerdrift affugter varmeveksleren udeluften, hvilket reducerer fugtudfældningen i kølefladen – den latente kølekapacitet – og sænker den samlede kølekapacitet. Dette sænker ikke kun driftsomkostningerne, men giver også lavere investeringsomkostninger og forbedrer komforten om vinteren.

Vinterdrift plejer at indebære tørt indeklima, men med en sorptionsbehandlet rotor genvindes fugtindholdet i fraluften, således at fugtindholdet i tilluften kan øges.