You might want to visit our North American website:

Roterande värmeväxlare

En roterande värmeväxlare består av ett roterande hjul med ett stort antal små kanaler av aluminium. Den varma frånluften värmer kanalerna och överför värme till den kallare tilluften.

Temperaturverkningsgraden för balanserad tilluft och frånluft blir hög. I en roterande värmeväxlare sker normalt aldrig någon påfrysning. Det gör att hög årlig energiverkningsgrad kan uppnås.

Den roterande värmeväxlaren återvinner även kylenergin effektivt medan fukten återvinns med en sorptionsbehandlad rotor.

Olika typer av rotorer

Flera olika utföranden

Värmeväxlaren är försedd med motorstyrning och har en inbyggd rotationsövervakning.

Roterande värmeväxlare från Swegon finns i tre olika utföranden:

  • MTE (maximal temperaturverkningsgrad) som har den högsta temperaturverkningsgraden
  • STE (standardtemperaturverkningsgrad) är kompromissen mellan hög temperaturverkningsgrad och lägsta möjliga tryckfall
  • MPE (maximal tryckverkningsgrad) ger lägsta möjliga tryckfall

Alla prestandatyper kan väljas med olika material.

Kombinationen av olika prestandatyper och olika ytbehandlingar ger stor flexibilitet, vilket ger möjlighet till optimering samtidigt som olika behov kan tillgodoses.
William Lawrance, produktgruppchef, Swegon

Olika typer av rotorer

Olika slags ytbehandlingar

Aluminiumrotorer används normalt i kommersiella byggnader där temperaturverkningsgraden är det viktigaste. Sorptionsrotorer används när fukt ska återvinnas vid både sommar- och vinterdrift och epoxirotorer används när det finns risk för korrosionsangrepp, till exempel på platser med kustklimat.

Rotorn återvinner både värme och kyla och med en sorptionsbehandlad rotor återvinner den även fukt. Under sommardrift avfuktar värmeväxlaren uteluften och minskar utfällningen av fukt i kylbatteriet – den latenta kylkapaciteten – och sänker den totala kylkapaciteten. Detta minskar inte bara driftkostnaderna utan ger även lägre investeringskostnader och bättre komforten vintertid.

Vinterdrift brukar innebära torrt inomhusklimat men med en sorptionsbehandlad rotor återvinns fukthalten i frånluften så att fukthalten i tilluften kan öka.

Reglering och optimering av luftfuktighet

Att kunna hålla en acceptabel luftfuktighetsnivå är nyckeln till att få en optimal komfort och begränsa spridningen av sjukdomar. Sorptionsrotorer är mycket effektiva när det gäller att återvinna luftfuktighet. En verkningsgrad på 70–90 % i fuktåtervinningen är möjlig att uppnå med modern beläggningsteknik. Både temperaturverkningsgraden och fuktverkningsgraden regleras med rotationshastighet. Genom att styra värmeväxlarens rotationshastighet kan fuktåtervinningen optimeras

Läs mer i våra bloggartiklar om vikten av korrekt luftfuktighetsnivå för att uppnå ett optimalt inomhusklimat

Swegons lösning

GOLD-aggregat med RECOsorptic-värmeväxlare har en inbyggd funktion för att återvinna och upprätthålla inomhusluftens fuktighetsnivå vilket gör det möjligt att få ett optimalt inomhusklimat.

Läs mer om Swegons lösning för hygrostatisk rotorstyrning.

TA REDA PÅ MER

Minimera internt läckage

Samtidigt som roterande värmeväxlare erbjuder hög temperaturverkningsgrad finns det en risk för att frånluften överförs till tilluften. Internt läckage måste därför undvikas eftersom det påverkar luftkvaliteten och energiförbrukningen negativt. 

Läckaget kan vara av två slag: 

  • Direkt läckage som passerar tätningarna
  • Överföring

Alla typer av läckage måste tas med i beräkningen när specifik fläkteffekt (SFP) ska beräknas med definierade metoder för att mäta värmeväxlares prestanda, bland annat OACF och EATR.

Läs mer om hur internt läckage minimeras och vad som är viktigt att tänka på vid beräkningen av SFP.

TA REDA PÅ MER

För ett stort antal tillämpningar

Roterande värmeväxlare ger en optimal temperatur- och energiverkningsgrad och lämpar sig för de flesta användningsområden förutom där det råder strikta krav på luktspridning och hygien. Olika typer av rotorer gör det flexibelt så att det passar på kontor, hotell, skolor och liknande.

Några exempel:

BBVA:s huvudkontor i Madrid

Kontorsbyggnaden Drottningen i Helsingborg

Mediebibliotek i Frankrike

Brett produktsortiment

Swegon har ett omfattande utbud av luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare. Vi erbjuder lösningar som passar alla behov utifrån de specifika kraven och typen av tillämpning.

Utforska vårt sortiment:

GOLD RX

GLOBAL RX

Alla luftbehandlingsaggregat