You might want to visit our North American website:

Omblandande ventilation

Tilluften tillförs här med sådan hastighet att koncentrationen av föroreningar blir lika i alla delar av lokalen. Likaså blir temperaturskillnaderna mycket små i lokalen, vilket är till fördel för komforten. Beroende på komfortfördelarna är detta den vanligaste strömningsprincipen i våra lokaler. Tilluften tillförs i regel i taknivå alternativt från vägg nära tak med en relativt hög impuls. För dragfrihet krävs ett omsorgsfullt val av tilluftsdon så att kastlängd, strålutbredning m.m blir rätt avvägd i förhållande till rumsstorleken.

Bra val för lokaler…

• …såsom klassrum, restauranger och kontor

• …med låg –medelhög takhöjd

• …där tilluft kan tillföras i taknivå

• …med höga komfortkrav, dragfritt i hela vistelsezonen

• …med behov av att klara stora temperaturskillnader mellan tilluft och rumstemperatur (= hög kyleffekt)

Dysdon är ett utmärkt exempel på omblandande ventilation, läs vidare här:

Dysdon
EAGLE Ceiling

Luftdon

Luftdon finns i ett flertal olika utföranden. Funktionen skiljer sig åt mellan olika huvudgrupper, men eftersom det är en rumsprodukt finns det också inom varje huvudgrupp ofta flera utföranden beroende på installationssätt och design. Nedan följer en sammanställning av de vanligaste huvudgrupperna av luftdon.

EV. LÄNKA TILL VÅRA LUFTDON ELLER LÄGGA IN DEM HÄR