You might want to visit our North American website:

Viktiga principer för inomhusklimat

De två mest basala faktorerna som påverkar inomhusklimatet i en byggnad är flödena av luft respektive energi. I och med att våra byggnader ser olika ut och verksamheterna i byggnaderna skiftar, så finns ingen lösning som alltid är optimal. Istället behöver man förstå vilka parametrar som påverkar inomhusklimatet – det kan vara allt ifrån takhöjd i rummet till verksamheten i lokalen – och veta vilka verktyg som passar bäst för att möta de olika behoven.