You might want to visit our North American website:

Att tillföra luft

Ventilationsluften utnyttjas för olika syften. Dess huvudsakliga uppgift är att föra bort förorenad luft och byta ut den mot ren och tempererad luft. Med förorenad luft kan vi avse föroreningar i form av gaser och partiklar, men även överskottsvärme kan i vissa fall betraktas som en förorening.

När den förbrukade luften ventileras bort måste ny luft tillföras vilket kan göras på många olika sätt för att uppnå ett gott inomhusklimat som är tyst, dragfritt och med hög luftkvalité.

Ventilationsprinciper

Vid ventilation av lokaler skiljer man på två huvudprinciper - omblandande ventilation och termiskt styrd ventilation. 

Läs mer här
DHC

Olika sätt att tillföra luft

En redovisning av de principiella tilluftssystemen som normalt används i lokaler i samband med komfortventilation. 

Se exempel här