You might want to visit our North American website:

Dysdon

Fördelarna med dysdon är många! De är flexibla och har god och snabb inblandning. Med sin flexibilitet är dysdonen en bra investering både för framtiden - genom att vara anpassningsbara då förhållanden i ett rum förändras, men även en investering i inomhusklimatet.

Dysdon har ett stort antal dysor som luften passerar genom. Detta skapar en mängd jetstrålar som ger god och snabb inblandning vilket gör dysdon särskilt lämpliga för tillförsel av undertempererad luft.

  • Flexibilitet i inställning, korta och långa kastlängder kan erhållas.
  • Såväl vertikala som horisontella spridningsbilder kan erhållas.
  • Ett av syftena med dysans utformning är att uppnå maximal induktionseffekt, samt att uppnå 90 grader horisontell takinblåsning och därmed utnyttja coandaeffekten till fullo. Detta är speciellt viktigt vid variabla flöden.
  • Inställd spridningsbild ger en mycket stabil och skarpt avgränsad spridningsbild. Har man t.ex. ställt in 2-vägs hörn, kan man vara säker på att få den exakt.

Dysdon ger flexibilitet genom att vara anpassningsbara - det är bara att vrida på dysorna för önskad spridningsbild! Detta är en stor fördel vid ombyggnation eller när förutsättningarna i ett rum förändras.

EAGLE CC
EAGLE Free

Våra dysdon möjliggör ett oändligt antal olika spridningsbilder tack vare att varje enskild dysa går att vrida på. Men beroende på ett antal faktorer, t.ex. värme-/kylfall, antal don, möblering och hinder kan olika spridningsbilder passa olika bra. Därför illustrerar vi nedan de vanligaste spridningsbilderna och när varje spridningsbild passar bäst att använda. Behöver du exempelvis placera ett don nära en vägg? Kika då in spridningsbilden 1-vägs som passar perfekt för detta.

Se de stora och varierande möjligheterna med Swegons dysdon!

Swegons dysdon levereras som standard med spridningsbilden ”Medrotation” vilket passar i många olika miljöer. Förkortningarna som syns inom parantes i videorna är benämningar för spridningsbilderna.

Alla videos

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Medrotation (RO)

Standard spridningsbild som passar flera miljöer

Varför använda Swegons dysdon?

I dag krävs allt större grad av flexibilitet i byggnaders utförande. Då är det viktigt med produkter som är anpassade till dessa krav. Med Swegons dysdon kan dysinställningar ändras efter installation utan att det påverkar anläggningen i övrigt. Dysdonets flöde och tryck påverkas inte och därmed behövs ingen ny injustering, vilket sparar både tid och pengar.

Swegons dysdon har använts i ett stort antal projekt, och finns bland annat hos IKEA i Malmö. Hit har vi levererat EAGLE Ceiling tillsammans med ALS, vår anslutningslåda för takdon.

IKEA Malmö är världens 3:e största IKEA varuhus med en yta på 44 000 m2.

Vi kan dysor!

Swegons första takdon med dysor lanserades 1993 och vi har fram tills idag levererat 1,8 miljoner dysdon. Vi arbetar kontinuerligt med utvecklingen av våra dysdon vid vårt R&D center i Tomelilla och för våra takdon har vi nu därför 2 olika dystyper:

COLIBRI-dysa: Ger en god inblandning vid låga flöden samt kylfall

EAGLE-dysa: Hög kapacitet kombinerat med snabb induktion med sina två ”läppar”

Våra dysdon