You might want to visit our North American website:

Vad är lufthastighet?

Luftens molekyler rör sig med olika hastighet, i olika riktningar och kolliderar med varandra mer eller mindre slumpmässigt. Vid normala tryck och temperaturer är det inte intressant att betrakta enskilda molekyler i luften istället behandlar man luft som ett kontinuum eller ett medium. Det blir då relevant att definiera fysikaliska storheter som tryck, temperatur och hastighet. Luftens hastighet är då definierat som  det massviktade medelvärdet av hastigheten hos luftens molekyler.

Hur fungerar lufthastighet rent fysiskt?

Luft är en gas som till största delen består av kväve och syre. Både kväve och syre uppträder i luften i form av tvåatomiga molekyler, N2 och O2. Dessa molekyler rör sig slumpmässigt runt och krockar med både varandra och de ytor som omsluter luften, t.ex. väggarna i ett rum. Vid dessa kollisioner utbyter molekylerna energi med varandra. Denna energi kan påverka hur snabbt en molekyl rör sig och i vilken riktning. Den kan också påverka hur atomerna i varje molekyl roterar runt eller vibrerar mot varandra. Dessa energier är ett mått på luftens temperatur.

Läs mer om lufthastighet

Vad händer med Lufthastighet i ett rum?

Både lufthastigheten, medelvärdet, och turbulensintensiteten hos rumsluften påverkar hur vi upplever den termiska komforten i rummet.

Mer om lufthastigheten i rummet

Hur undviks problem med lufthastighet?

Lufthastigheter uppstår i rummet på grund av rörelser i rummet, temperaturskillnader, ventilationsflöden, fläktar etc. För att skapa ett bra dragfritt inneklimat gäller det att planera och ta hänsyn till placering av ventilationsprodukter samt var temperaturvariationer kommer uppstå i rummet.

Läs mer

Swegons lösningar

Swegon har en mängd olika produkter för att tillföra ventilationsluft via olika strategier. Beroende på applikation varierar behovet av luftflöde, kylbehov etc. och därmed kommer olika principer för ventilationsflöden vara att föredra.

Läs mer här