You might want to visit our North American website:

Våra lösningar

Vi har en mängd olika produkter för att tillföra ventilationsluft enligt olika strategier. Beroende på applikation kan behovet av luftflöde, kylbehov med mera variera, och därmed kommer olika principer för ventilationsflöden att föredras.

Vid större kyleffektsbehov erbjuder Swegon vattenburna klimatsystem där energin transporteras med hjälp av vatten. Strålningspaneler ger ett dragfritt klimat men är begränsade i effekt och kräver relativt stora ytor för att kunna transportera bort tillräckligt med värme. Kombinationslösningar med strålningspaneler och behovsstyrda ventilations flöden är ett intressant alternativ för att erhålla fördelarna med de olika systemen. 

Kylbafflar

De aktiva kylbafflar och komformoduler som Swegon saluför har alla möjlighet att ställa spridningsbilden med hjälp av ADC:er (Anti Draught Control). En utmaning med kylbafflar har historiskt varit möjligheten att variera luftflödet utan att risk för drag uppstår. I en traditionell kylbafflar har dysorna en fast konfiguration vilket  medför att kanaltrycket måste varieras för att variera luftflödet. Vid låga tryck minskar då luftens hastighet ut ur kylbafflen och risken finns att drag uppstår. För att hantera dessa problem har bl.a. funktioner i styrutrustningen utvecklats som har förhindrat att vatten ventilen öppnat om kanaltrycket varit för lågt.

De senaste åren har kylbafflar med variabla k-faktorer utvecklats. Detta medför att luftflödet kan varieras utan kanaltrycket behöver förändras. Detta säkerställer Coanda effekt och ett dragfritt klimat i vistelsezonen också vid låga luftflöden trots att kyleffekten vid dessa låga flöden också ökas.