You might want to visit our North American website:

Ljus

Ljus styr vår dygnsrytm

Historiskt har solen alltid varit människans primära ljuskälla och styr dygnsrytmen. Idag finns det betydligt fler och mer avancerade lösningar till det naturliga ljuset. Vi kan t.ex. justera ljuset inomhus till att efterlikna det naturliga ljuset under dagen – vilket kan förbättra dygnsrytm och välmående.

Visste du att för att hålla sig pigg under dagen är det en bra idé att ”ljusladda” mellan 30-45 minuter mitt på dagen? Då hålls hormonproduktionen igång, och en god hormonbalans håller kroppen pigg i ca 6 timmar framöver.

Vad är ljus?

Ljus är vad som kallas en elektromagnetisk rörelse, en form av strålning. Ljus i sig är inte synligt. Med ”synligt ljus” menar man den ljusstrålning som det mänskliga ögat kan uppfatta i ett spektrum av elektromagnetisk strålning. Ljus brukar delas upp i två undergrupper, naturligt dagsljus (solen) samt elektriskt ljus . En stor del av ljuset inomhus består av dagsljus, men då detta sällan räcker till måste vi addera elbelysning

Ljus är även väldigt snabbt! Ljus färdas med ca 300 000 000 m/s, det är nästan 9 miljoner gånger snabbare än en gepard!

Hur beskriver vi ljus i ett rum?

Hur beskrivs något som inte går att direkt se eller ta på? Ljusexperter brukar dela upp hur beskrivningen av ljusrummet i 7 olika faktorer.

7 Faktorer som beskriver ljus

Hur påverkar ljuset oss?

Ljuset har stor påverkan på människans hälsa och välbefinnande. Felaktig belysning kan bidra till trötthet, spänningar i nacke/rygg och störningar i dygnsrytm. Flimmer från belysningskällor kan ge upphov till stressreaktioner i nervsystemet.

Läs mer om hur ljuset påverkar oss

Ljus och energibesparingar

Idag går det att skapa hållbara och energieffektiva belysningslösningar med ljusstyrning. Belysningsarmaturer med integrerade sensorer som detekterar närvaro lyser automatiskt upp vid närvaro och dimmas ner vid frånvaro. Genom funktion för dagsljusstyrning kan även ljus nivåerna anpassas och dimmas ner när dagsljuset är starkare i lokalerna - för att spara energi. Det handlar om att ha rätt ljus på rätt plats vid rätt tidpunkt – för dig och miljön.

Swegons lösningar

Med WISE-systemet styr vi inte enbart ventilation och inomhusklimat, det finns också möjlighet att styra belysningen efter behovet i lokalerna. En flexibel lösning, som lätt anpassas efter förändringar i lokalerna, precis som resten av WISE-systemet! Funktionaliteten är dessutom anpassad för att uppfylla många av kraven gällande belysningsstyrning i olika byggnadscertifieringsprogram. I animationen till höger illustrerar vi några funktioner.

Som ett komplement till detta kan vi också i samarbete med Fagerhult erbjuda en integration mot deras system för smart belysning.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon