You might want to visit our North American website:

7 Faktorer som beskriver ljus

Hur beskrivs något som inte direkt går att se eller ta på? Ljusexperter brukar dela upp beskrivningen av ljusrummet i 7 olika faktorer.

Hur beskriver vi ljus i ett rum?

1. Ljusnivå - Ljusnivå beskriver hur ljust respektive mörkt det är i rummet. Ljusnivå mäts i Lux och används för att mäta ljusintensitet i ett givet område, det vill säga hur mycket ljus som finns på en bestämd yta.

2. Ljusfördelning – Ljusfördelning beskriver var det är mörkare respektive ljusare i rummet. Mjuka kontraster är lugnande och skapas av jämn belysning. Riktade skarpa spotlights kan skapa ojämn belysning men fylla sin funktion på annat vis. Exempelvis ska ett objekt på ett museum belysas skarpt.

3. Skuggor – Finns det ljus och objekt i ett rum uppstår det i princip alltid skuggor. Hur skuggorna faller och deras karaktär beror så klart på vilken typ av belysning som används. Riktad och skarp belysning ger hårda skuggor, mjuk och jämn belysning ger mjuka skuggor. Skuggor hjälper ögat att se former och bedöma avstånd. Stora diffusa belysningsarmaturer kan undvika skuggor helt!


4. Bländning – Bländning kan uppstå när ett riktat starkt ljus når ögat. Bländning beror på var ljuskällan finns och hur märkbar den är. Utsätts ögat för bländning kan människan behöva kisa vilket kan ge huvudvärk.

5. Reflexer – Reflexer skapas när ljuset når olika typer av material. Högglansig aluminium kan skarpa starka reflexer medan matt betong inte ger upphov till större reflexer.

6. Ljusfärg – Ljusfärg anger hur ljusets färgton uppfattas. Beroende på vilken ljusfärg ett rum har, kan färger på objekt och väggar uppfattas olika. Ibland passar det med kall ljusfärg, ibland föredras varm ljusfärg.

7. Ytfärger – Det kan även pratas om ytfärger och hur dem upplevs. Ytfärger ger en upplevelse för rummet och kan uppfattas både som naturliga eller förvanskade/artificiella.